ارسال پیامک رایگان×آموزش×کامپیوتر×عکس

ارسال اس ام اس رایگان . آموزش ویندوز شبکه . عکسهای جالب و دیدنی . اس ام اس روز

گرافیک 00

هیستو گرام
a=imread('c:\1.jpg');
a=rgb2gray(a)
imhist(a);
---------------------
شطرنج
a=ones(20);
b=zeros(20);
a=a*255;
k1=[a,b,a,b,a,b,a,b]
k2=[b,a,b,a,b,a,b,a]
ss=[k1;k2;k1;k2;k1;k2;k1;k2];
imshow(ss);
---------------------
خط افقی و عمودی
a=imread('c:\1.jpg')
a=rgb2gray(a)
[r,c,]=size(a);
k=c/10;
for i=1:k:c
l=r/10
a(:,i:i+10)=1;
end
for i=1:l:r
a(i:i+10,:)=1;
end
imshow(a)
-----------------
جابه جایی لایهای رنگی
a=imread('c:\1.jpg')
b=a
x=a(:,:,2);
a(:,:,2)=a(:,:,3);
a(:,:,3)=x;
subplot(1,2,1);
imshow(a);
subplot(1,2,2);
imshow(b);
--------------------
برش عکس
a=imread('c:\1.jpg')
c=a(40:80,50:120)
imshow(c)
-----------------
پرچم ایران
p=zeros(300,600,3)
p(1:100,:,2)=255;
p(101:200,:,:)=255;
p(201:300,:,1)=255;
m=mat2gray(p);
imshow(m);
---------------
مشخص کردن لبها
a=imread('c:\1.jpg')
a=rgb2gray(a)
[r,c]=size(a)
new=zeros(r,c);
new=mat2gray(new)
a=mat2gray(a);
for i=2:r-1
for j=2:c-1
new(i,j)=a(i-1,j-1)+2*a(i-1,j)+a(i-1,j+1)-a(i+1,j-1)-2*a(i+1,j)-a(i+1,j+1);
if(new(i,j)==0)
new(i,j)=a(i-1,j-1)+2*a(i,j-1)+a(i+1,j-1)-a(i-1,j+1)-2*a(i+1,j)-a(i+1,j+1);
end
end
end
new=mat2gray(new);
imshow(new)
---------------
مات کردن
ax=imread('c:\1.jpg');
ax=rgb2gray(ax);
[r,c]=size(ax);
ax2=ax;
for i=4:r-3
for j=4:c-3
ax2(i,j)=(sum(sum(ax(i-3:i+3,j-3:j+3))))/49;
end
end
ax2=mat2gray(ax2)
subplot(1,2,1); imshow(ax);
subplot(1,2,2); imshow(ax2);
-------------------
90 درجه راست و چپ
a=imread('c:\1.jpg')
a=rgb2gray(a);
d=a';
[r,c]=size(d);
b=zeros(r,c);
for i=1:c
b(:,i)=d(:,c-i+1);
end
b=mat2gray(b)
subplot(1,2,1);
imshow(d);
subplot(1,2,2);
imshow(b);
---------------------
- آینه ای کردن عکس
a=imread('c:\1.jpg')
a=rgb2gray(a);
d=a;
[r,c]=size(d);
b=zeros(r,c);
for i=1:c
b(:,i)=d(:,c-i+1);
end
b=mat2gray(b)
subplot(1,2,1);imshow(d);
subplot(1,2,2);imshow(b);
-----------------
چراغ راهنمایی
a=imread('c:\2.jpg')
[r,c,z]=size(a);
ghermez=0;   sabz=0;
for i=1:r
for j=1:c
if(a(i,j,1)>100)
ghermez=ghermez+1; /end
if(a(i,j,2)>100)
sabz=sabz+1;
end
end
end
if(ghermez>1000 && sabz<1000)
disp('cheragh GHERMEZ ast.');
else if(ghermez1000)
disp('cheragh SABZ ast.');
else
disp('cheragh ZARD ast.');
end
end
--------------------
  نویز و دی نویز
a=imread('c:\1.jpg')
b=rgb2gray(a);
b=imnoise(a,'salt & pepper',0.3);
[r,c]=size(b);
for i=2:r-1
for j=2:c-1
n(i,j)=(median(median(b(i-1:i+1,j-1:j+1))));
end
end
subplot(1,3,1);imshow(a);title('orginal image');
subplot(1,3,2);imshow(b);title('Noise image');
subplot(1,3,3);imshow(n);title('deNoise image');
---------------
– نگاتیو
a=imread('c:\1.jpg')
a=rgb2gray(a);
b=255-a;
imshow(b);
--------------------
دوبرابر کردن عکس
ax=imread('c:\1.jpg')
ax=rgb2gray(ax);
ax2=ax;
[r,c]=size(ax);
for i=1:r
for j=1:c
ax3(2*i,2*j)=ax(i,j);
ax3(2*i-1,2*j-1)=ax(i,j);
ax3(2*i-1,2*j)=ax(i,j);
ax3(2*i,2*j-1)=ax(i,j);
end
end
size(ax);
size(ax3)
----------------------
نصف کردن عکس
ax=imread('c:\1.jpg');
ax=rgb2gray(ax);
ax2=ax;
ax2(1:2:end,:)=[];
ax2(:,1:2:end)=[];
size(ax) /size(ax2)
-----------------
رسم خط
x1=10;
x2=50;
y1=10;
y2=50;
a=zeros(100,100);
b=a;
m=(y2-y1)/(x2-x1);
p=2*(y2-y1)-(x2-x1)
x=x1;
y=y1;
if (m<=1)&&(-1<=m)
for i=x1:x2
if p<0
x=x+1;
y=y;
p=p+2*(y2-y1);
a(x,y)=255;
else
x=x+1;
y=y+1;
p=p+(2*(y2-y1))-(2*(x2-x1));
a(x,y)=255;
end
end
end
a=mat2gray(a);
for i=1:100
b(100-i+1,:)=a(:,i);
end
figure;
imshow(b);
-----------------
ایجاد هفت رنگ-رنگین کامن
close all;
clc;
parcham= zeros(600,600,3);
parcham(001:100,:,2)=255;
parcham(101:200,:,1)=255;
parcham(101:200,:,2)=255;
parcham(201:300,:,3)=255;
parcham(201:300,:,1)=255;
parcham(301:400,:,3)=255;
parcham(301:400,:,2)=255;
parcham(401:500,:,1)=255;
parcham(501:600,:,2)=255;
parcham(501:600,:,3)=255;
parcham=mat2gray(parcham);
imshow(parcham)
----------------------
گذاشتن نویز و برداشتن نویز
clear
close all;
clc;
a=imread('c:\1.jpg');
a=rgb2gray(a);
b=imnoise(a,'salt & pepper',0.3);
[r,c]=size(b);
for i=2:r-1
    for j=2:c-1
        n(i,j)=(median(median(b(i-1:i+1,j-1:j+1))));
    end
end

subplot(1,3,1);imshow(a);title('orginal image');
subplot(1,3,2);imshow(b);title('Noise image');
subplot(1,3,3);imshow(n);title('deNoise image');

+ نوشته شده در  ساعت   توسط مصطفی   | 

نرم افزار تبدیل فرمت ویدئو

سلام عمو 

براتون دو تا نرم افزار میزارم هر  کدوم کار نکرد از اون یکی استفاده کنید 

یکی اینه خلاصه ای از ویژگی ها و ابزارهای موجود در Free Studio Conversion Pack :

- محیط کاربری آسان و ابزارهای آماده برای تبدیل فرمت

- حاوی 8 بخش اصلی و 30 نرم افزار داخلی برای تبدیل فرمت های مختلف

- تبدیل دیسک های صوتی به MP3

- انتقال فیلم و موسیقی به گجت هایی مثل انواع موبایل، آیپد، آیپاد، و ...

- امکان دانلود فیلم و موسیقی از سایت های اشتراک گذاری مثل یوتیوب

- امکان رایت فیلم به صورت DVD استاندارد برای پخش در دستگاه های خانگی

- ابزارهای تبدیل مخصوص سیستم عامل های ویندوز و مکینتاش

- ابزارهای تبدیل برای دستگاه های همراه، مثل انواع موبایل

- تبدیل فیلم DVD به سایر فرمت ها، و استخراج فیلم

- تبدیل فرمت صدا و فیلم به Flash و بالعکس

- استخراج صدا از فایل های ویدیویی

- تبدیل انواع فرمت های عکس

- ارسال فیلم به شبکه های آنلاین

- تبدیل فیلم به فریم های پشت سر هم به صورت عکس

 


-----------------------------------------------------------------------
یکی بعدی نسخه جدید نرم افزار مبدل فایل های ویدیویی Video to Video Converter ، قادر به تبدیل بیش از 300 فرمت مختلف تصویری به یکدیگر است. این نرم افزار میتواند فیلم های شما را جهت سازگاری و پخش در انواع دستگاه های دیجیتالی، موبایل، تبلت، دستگاه های خانگی و غیره تبدیل کند.

--------------------------------------------------------------
+ نوشته شده در  ساعت   توسط مصطفی   | 

مطالب قدیمی‌تر